L’equip de govern té por a la participació ciutadana al ple?

La CUP de Martorell el passat dilluns 17 d’octubre, vàrem fer ús de la participació ciutadana al ple municipal amb preguntes relacionades amb les retribucions als membres electes i les accions repressives contra els moviments socials a Martorell.

Un cop acabada la sessió plenària es dóna pas a la participació ciutadana, i que fa que no consti en acta ni sigui recollida oficialment en cap document, aquesta es la importància que se li dóna a les inquietuds que el poble vol fer arribar a les regidores de l’ajuntament. .

Ens fem aquesta pregunta ja que cada cop que se’ls hi formula des de la CUP, altres col·lectius, moviments socials i/o persones a títol individual qualsevol pregunta sigui de la temàtica que sigui, sempre es rep com a resposta un atac, males paraules, falta de respecte i prepotència. I a més a més cap informació al que s’ha demanat.

En la primera pregunta vàrem exposar que, davant les retallades socials en educació i sanitat i vist que el govern de la Generalitat entre d’altres deixaran de percebre alguna de les seves pagues. (exposició complerta en pdf)

La resposta va ser un atac per retreure que les retribucions de les regidores de la CUP de Vilafranca son 4 vegades superiors a les de Martorell, acusació totalment falsa ja que la retribució per assistència als plens a Martorell es de 455,43€/ple i a Vilafranca es de 458,33€/ple, no son 4 vegades superiors ni tals sols arriba als 4€ de diferencia; a més a més, les dues regidores de Vilafranca han demanat la reducció d’aquests sous i han renunciat íntegrament al sou com moltes altres CUP del Principat.

També es van atrevir a comentar que és poc important parlar d’un import de 6000€ (si els i les regidores renunciessin a una de les 14 pagues), des de la CUP de Martorell n’estem segures que amb aquests diners i ampliant-los amb una renuncia major de les retribucions de totes les regidores es podrien aportar a algunes de les retallades que s’estan duent a terme.

La segona pregunta, va ser si l’Ajuntament investigarà els fets repressius contra els moviments socials per part dels cossos policials ocorreguts el passat 1 d’octubre, al final de la marxa en defensa de l’educació pública. Marxa en la que cap membre del govern municipal va ser-hi present, entenem que no els importa gens el futur de l’educació pública.  I també creiem que es tracta d’una cacera de bruixes. (exposició complerta en pdf)

L’equip de govern va dir que no s’investigarà ja que no hi ha cap denuncia, ¿no podrien prendre la pregunta feta en el ple com a denuncia?  També van fer saber que no toleraran l’incivisme. S’ha d’entendre que l’equip de govern esta d’acord amb aquesta cacera de bruixes i la repressió cap als moviments socials?

Tot i aquestes situacions de falta total de respecte, prepotència, acusacions, ...  la CUP de Martorell seguirem portant els nostres precs i preguntes als plens; Tot esperant que desaparegui aquest tarannà dels plens.